Wana Wadule Wasanthayata Sinhala Song Lyrics – Chamara Weerasinghe

wana vadhulea wasanthayata hoeyiyaa
bim thaennea kaekuliyoe tika magea dheyiyaa
meavaa dhaekiimen magea hitha gatha dhoyiyaa
kaekuLu haal bath kayidhoe mea ayiyaa

vaev baedhi ratata bath dhennea apea goyiyaa
goyiyata pihita wannea vaew dhiya dheyiyaa
kanayaa naethi thaena paNditha kaawayiyaa
mama naethi dhaa kawurudha thaennea ayiyaa

wana vadhulea wasanthayata

kurahan rakii gama rakinaa magea dheyiyaa
gowithaen balannea vaehipodha dhena dheyiyaa
vaasiti innea bim thaennea poddaa
kaekuliyoe aethi thaena mama wemi loku ayiyaa

vana vadhulea vasanthayata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *